Rodzice‎ > ‎

List Ojca Świętego Jana Pawła II

1. Z okazji Spotkania Eurojamboree Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy, które odbywa się w Polsce, z radością przesyłam Wam drogie Przewodniczki i Skauci Europy serdeczne pozdrowienie, zapewniając o mojej duchowej łączności z Wami w modlitwie. Temat obecnego Eurojamboree - Duc in altum! ponownie nawiązuje do słów Jezusa skierowanych do Piotra: "Wypłyń na głębię!" (Łk 5, 4). Zaprasza Was do pogłębienia duchowej drogi, zaproponowanej chrześcijanom całego świata na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i młodzieży w Toronto w ubiegłym roku.

2. Drodzy młodzi! Odpowiedzcie wielkodusznie na apel Chrystusa, który zaprasza Was, byście wypłynęli na głębię i stali się Jego świadkami, odnajdując zaufanie, które On w Was pokłada, aby wraz z Nim odkrywać przyszłość. Spełnienie tej misji, którą Kościół Wam powierza, wymaga przede wszystkim tego, abyście rozwijali autentyczne życie modlitwy, ożywiane sakramentami, zwłaszcza Eucharystią i Spowiedzią. Jak podkreślam w mojej niedawno opublikowanej encyklice Ecciesia de Eucharistia 'każdy krok ku świętości... winien czerpać potrzebną siłę z Tajemnicy Eucharystii i ku niej kierować się jako do swego szczytu' (n. 60). Ważne jest zatem, by Msza Św. stanowiła centrum i szczyt zarówno obecnego, jak i każdego innego Waszego spotkania, a szczególnie Waszego cotygodniowego świętowania Dnia Pańskiego. Doświadczenie skautingu, jako szczególna droga duchowego wzrostu ma wielką wartość, bowiem umożliwia integralne wychowywanie osoby. Pomaga ono pokonać pokusę obojętności i egoizmu, aby otwierać się na bliźniego i na społeczeństwo. Może skutecznie sprzyjać realizowaniu wymogów powołania chrześcijańskiego, by być 'solą ziemi i światłem świata' (por. Mi 5, 13-16). Zachęcam Was, byście byli wierni bogatej tradycji Waszego ruchu, zaangażowanego w kształtowanie postaw dialogu, poczucia sprawiedliwości, lojalności, braterstwa w relacjach społecznych. Taki styl życia może stanowić Wasz oryginalny wkład w budowanie większego i bardziej autentycznego braterstwa wśród narodów europejskich, cenny wkład w życie społeczeństw, wśród których żyjecie.

3. Drogie Przewodniczki i Skauci Europy! Jesteście cennym darem nie tylko dla Kościoła, ale również dla nowej Europy, której kształtowanie się dostrzegacie własnymi oczami i jesteście powołani, "aby uczestniczyć z całym młodzieńczym zapałem w budowaniu Europy narodów, by uznano godność każdego człowieka jako dziecka umiłowanego przez Boga oraz aby budowano społeczeństwo oparte na solidarności i miłości braterskiej" (Audiencja dla Przewodniczek i Skautów zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII/2 [l 994/2], s. 104).

4. W Sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze, które jest mi szczególnie bliskie, odnowicie przed Matką Bożą Częstochowską przyrzeczenia Waszego chrztu. Wasze ślubowanie skautów i Waszą wolę bycia prawdziwymi apostołami miłości Pana. Wypowiecie na nowo słowa aktu zawierzenia Naszej Pani Zwiastowania, który złożyliście prawie dwadzieścia lat temu w katedrze Notre Dame w Paryżu z okazji Waszego pierwszego spotkania europejskiego. Odtąd fiat, którym Maryja odpowiedziała na wolę Bożą, stało się głównym elementem duchowości Przewodniczek i Skautów Europy, szczególnie poprzez modlitwę Anioł Pański i Różaniec. Oby te chwile modlitwy maryjnej, w tym roku poświęconym Matce Bożej Różańcowej, mogły nadal wypełniać Wasze dni, ożywiając w Waszych sercach pamięć cudownych rzeczy dzieła Odkupienia, dokonanego dla nas przez Chrystusa. Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot, wzbogaceni doświadczeniem tych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały w Waszych sercach słowa Jezusa: 'Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata' (Mt 28, 20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadanie; w ten sposób skauting będzie dla Was 'środkiem uświęcenia w Kościele', który będzie umacniać i wspierać 'głębszą więź między konkretnym życiem a Waszą wiarą' (Statut, art. l, 2, 7). To jest życzenie, które Wam wyrażam modlitwą. Wasze Europejskie spotkanie, Odpowiedzialnych za Między­narodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy, jak również każdego i każdą z Was, zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej i serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Jan Paweł II, Z Castel Gandolfo, 2 sierpnia 2003 r.